} Analyse Kempenbaan - Voor Tilburg

Analyse Kempenbaan

Analyse Kempenbaan

Analyse Kempenbaan

Info analyse kempenbaan oost en west

De analyse is gemaakt naar aanleiding van de opdracht die de raad in 2018 heeft gegeven.

Annemoom:

In de omgevingsvisie is aangegeven dat de zorgcluster zowel oost als west betreft. Echter wordt nu gekeken of oost hier nog wel bij hoort. Ook wordt gekeken wat er verder met oost zou kunnen gebeuren.

Er moet een goede verbinding zijn tussen het cluster en de recreatieve zaken zoals parkmoerenburg, en de abdij. Ook het vorstelijk landschap ligt erg dicht bij echter als je er nu naar toe wil is de te nemen afstand 4x zover als de afstand tussen kempenbaan en vorstelijk landschap.

Er zijn plannen om het ETZ uit te breiden en een aansluiting leijpark. Ze zijn in gesprek met ETZ om alle plannen op elkaar af te stemmen.

Omdat de het leijpark nu niet meer aan de rand van de stad maar in de stad ligt krijgt dit andere doeleinden bijvoorbeeld een goede fietsroute naar het ETZ en Leijhoeve.

De hoge geluidsbelasting moet ook beperkt worden door een wal. Dit heeft ook invloed op de mogelijke bebouwing.

Eveline Knibbelen:

Doel van de analyse, moet oost blijven behoren bij de zorgcluster. Er zijn geen voorstellen gekomen bij de gemeente door zorg gerelateerde bedrijven. Hierdoor zijn de ontwikkelmogelijkheden uitgebreid.

Voorkeuren zijn:

  • Volledig zorg
  • Kleinschalige bedrijven
  • Mix wonen
  • Distributiecentrum

Voordelen kleinschalige bedrijven, dichtbij de A58 bedrijven zijn niet geluidsgevoelig

Nadelen: mogelijk aanpassing infrastructuur aansluiting met woonbebouwing koningshoeve is een ontwerpopdracht recreatieve verbinding spreekt minder tot de verbeelding.

Voordelen wonen en bedrijven: behoefte aan groenstedelijk woonmilieu, nabijheid vorstelijk landschap, versterken van cultuurhistorische waarde koningshoeve.

Conclusie: kempenbaan west blijft zorg cluster

Kempenbaan oost worden de mogelijkheden verruimd.

Vragen:

50+

- is er ook een mogelijkheid voor een transferium

Antwoord: dit wordt bekeken en ook besproken met het ziekenhuis. Op dit moment ligt het ingetekend aan de westkant.

LT

  • Is het bestemmingsplan aangepast.

Antwoord: nee de regel dat een bestemmingsplan niet ouder mag zijn dan 10 jaar is vervallen nu met de nieuwe omgevingswet.

D66

  • in hoeverre is er rekening gehouden met de geluidredusering, is dit bij de plannen van de maatregelen A58 meegenomen.

Antwoord: nee dit is niet bij de A58 meegenomen RWS bekijkt alleen de overlast vanuit de A58.

OT

  • er wordt in het voorstel gesproken over een fietsroute door het Leijpark. Is er ook bekeken of dit langs het park en de kempenbaan kan lopen. Dit omdat er nu nog niet exact bekend is wat er gaat gekomen. dit kan betekenen dat aan de fietsroute heel andere eisen gesteld moeten worden.

Antwoord: dit is nog niet bekeken maar dit zal zeker gebeuren als definitieve plannen worden gemaakt.

GL

  • is er bekend hoe de ecologishe verbindeng oost west eruit gaat zien.

Antwoord: deze moet minimaal 25 m breed zijn en max 50 m. dit zal afhangen waar deze precies gaat komen.

VVD

  • er wordt bekeken dat de belasting voor de A58 nit te groot wordt. Dus de kruisingen en het aantal kruisingen moet beperkt blijven. Als er een distributiecentrum komt dan zal deze ook een aansluiting willen hebben op de A58. Is hier al rekening mee gehouden?

Antwoord: Nee dit zal onderzocht worden als dit daadwerkelijk zal gaan gebeuren. Er zullen dan kruisingen dicht gaan of aangepast gaan worden.