} BLOG: Miljoenenregen bij Gemeenteraad Tilburg - Voor Tilburg

BLOG: Miljoenenregen bij Gemeenteraad Tilburg

BLOG: Miljoenenregen bij Gemeenteraad Tilburg

BLOG: Miljoenenregen bij Gemeenteraad Tilburg

Miljoenenregen bij Gemeenteraad

Er wordt nog steeds flink gebouwd aan onze mooie stad. Tilburg is al jaren één grote bouwput, daar staan we niet meer van te kijken. De mogelijkheden, die lijken wel oneindig! Daar staat wel een flink prijskaartje tegenover. We zien iedere keer weer dat de Gemeente Tilburg miljoenen euro's tekort komt. Hoe komt dat en waar komt het benodigde geld vandaan?

Aannemers melden zich tijdens de werkzaamheden dat er toch weer geld bij moet. Onvoorziene kosten, posten 'vergeten' in de offerte, vertraging; stuk voor stuk zaken die voor de hand liggen maar toch niet zijn meegenomen in de berekening.

Het Stadhuis:

Probleem: De slopers van Stadskantoor 1 (Centrum) blijven maar op nieuw asbest stuiten. Dit levert vertraging op: Nieuwe onderhandelingen met de aannemer BAM, extra kosten voor deskundigheid, de verbouwing van Stadskantoor 2 start later. (Prijsstijgingen, de gemeente moet ook langer de tijdelijke locatie aan de Spoorlaan huren.

Oplossing: Een slordige 50 miljoen euro extra, dan wordt het project afgerond.

Er is nog wel een lange weg te gaan en de gemoederen tussen Gemeente En BAM zijn nog altijd gespannen. Wij zijn benieuwd of het handje niet opnieuw wordt opgehouden.

Het Busstattion:

Probleem: Tijdens de graafwerkzaamheden werd verontreiniging aangetroffen die gesaneerd moest worden. Ook bleek er toch een zwaardere staalconstructie nodig te zijn dan ingecalculeerd.

Oplossing: 2,1 miljoen euro.

Het nieuwe busstation is inmiddels in gebruik genomen, het ziet er prachtig uit en de reizigers zijn blij. Er wordt rondom het busstation nog hard gewerkt, hopelijk zal dit allemaal vlekkeloos verlopen.

Verbreding Wilhelminakanaal

Probleem: Sluis 2 zou eigenlijk worden afgebroken maar onderzoek wees uit dat door de werkzaamheden het waterpeil zou zakken, met als gevolg dat het grondwaterpeil in de Reeshof zou dalen: verzakkingen van de woningen.

Oplossing: 70 miljoen euro extra. Het Rijk betaalt 48 miljoen, de Provincie 11 miljoen en Gemeente Tilburg ook 11 miljoen euro.

De oplevering van de nieuwe sluis wordt pas verwacht in 2023. Het is een kwestie van afwachten, gaan ze het redden met dit budget?


Al deze extra miljoenen moeten worden goedgekeurd door de gemeenteraad. De plannen worden opnieuw gepresenteerd en besproken. Het hele ritueel lijkt echter een vermakelijk tijdverdrijf. De verantwoordelijke wordt het vuur aan de schenen gelegd, er is bezwaar over en weer.. Er wordt geïnsinueerd dat het een lastig parket is. Maar iedereen weet dat de Gemeenteraad altijd over de brug komt, het antwoord 'nee' kennen ze niet.

Wij vinden ronduit belachelijk. Hoe kan het nou toch zo zijn dat de Gemeenteraad akkoord op akkoord blijft geven?! Want wie moet uiteindelijk de rekening betalen? Juist... de inwoners van de Gemeente Tilburg.