} De begroting 2020 - Voor Tilburg

De begroting 2020

De begroting 2020

De begroting 2020

De Begroting

Zie hier de link naar de Begroting 2020.

De opening werd gedaan door een pleidooi voor poppodium 013. Zij vragen een hogere subsidie omdat ze zorgen voor voldoende inkomen in de stad. De extra gelden komen dubbel terug in de stad. Tevens zorgt 013 voor ruim 300 arbeidsplaatsen en zet Tilburg op de kaart als een culturele stad.

De tweede is voor cultuur alliantie. (bibliotheek, Hall of Fame, ed)

De gemeentelijke 22,8 mlj. Van gemeente. De indexatie is nu beperkt tot 0,8 %

Dit is te weinig omdat alleen al de huur met 2,6 verhoogd. De vraag is om de indexatie aan te passen aan de kosten en op zijn minst aan de index van de huur.

De derde is het stille kruis.

De vraag is om bij het verstrekken van de subsidie vooral rekening houden met de jeugdzorg.

Aan het woord D66 heeft vragen:

  • Op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de ingediende moties
  • Reactie van de wethouder op de woorden van mevrouw Smits.
  • Duidelijkheid naar de sportclubs.
  • Ziet het college nog kans om voor 2020 de cultuur in tilburg tegemoet te komen zoals gepleit
  • Is er voldoende capaciteit om de veiligheid op en hoger peil te krijgen.
  • Betere emancipatie agenda moet duidelijk zijn en graag zicht op waar deze op gebaseerd is.
  • Hoe zorgen we er voor dat de stedelijke ontwikkeling ook in de toekomst goed blijft gaan nu is de begroting erg krap.

Er worden 2 moties in gediend door D66.

Aan het woord LST:

Zij verwachten niet veel van deze vergadering. Niets zeggende moties en amendementen worden aangenomen. We drinken een glas en doen een plas en gaan weer gewoon verder.

even op de cijfers, de heer Duschoten heeft een begroting gemaakt die zo slecht is dat je in het bedrijfsleven onder bijzonder beheer gaat vallen.

de te korten lopen op van 11 % naar 61% in 2021.

Solvabiliteit is gezakt van 75% naar 51%.

Nieuw fenomeen in de begroting is Hefboom. De rendementen zijn slecht of niet onderbouwt.

LST geeft aan dat de schuldenberg steeds groter wordt en dat de coalitiepartijen dit maar door laten gaan. Zoals alle verkeerde begrotingen. D66 vraagt aan LST hoe het dan wel moet en wat de LST zou hebben gedaan. Dit valt bij LST verkeerd omdat ze niet met hen aan tafel wilde waar de LST dan hun ideeën op tafel had kunnen leggen. Nu ze in nood zitten en de schuldenberg maar oploopt willen ze weten wat LST zou doen. Dit zullen ze in 2022 laten weten.

Aan het woord GL:

Er wordt geïnvesteerd in mensen en cultuur.

Zij zijn blij met de koers die is ingeslagen. Maar er moet wel een tandje terug nu. Er moet een betere verdeling komen omdat door de bijv. de huurverhoging die met 2,6 % wordt verhoogd problemen gaat geven bij veel culturele partijen zoals eerder al door de inspreker is aangegeven. Maar ook de jeugdzorg en meerdere partijen die gemeentelijke ruimtes huren.

Klimaat schade is belangrijk om tegen te gaan. Er wordt gevraagd om meer bossen en groen. Ze zullen hier een voorstel voor indienen.

Verkeersveiligheid is erg belangrijk. Ze zijn blij met de inzet hiervan.

Aan het woord SP:

De begroting van dit jaar laat weer te wensen over gelukkige, gezonde Tilburgers is waarschijnlijk alleen voordelen voor de beter bedeelde. Deze begroting zet veel mensen in de kou. Hier zullen ze dan ook een motie voor indienen. Er moet een einde komen aan het weggooien van geld. Ze wil de regel instellen `` geld weg, wethouder weg``. Dit wordt 100% gesteund door de LST en wordt door hen gevraagd of dit dan ook met terugwerkende kracht kan. De meedoen regeling valt weg per 2021 dit is schandalig en mensen die het nu al moeilijk hebben nu nog moeilijker gaan krijgen.

Liever eerst maatwerk leveren en dan kijken of bezuinigingen nodig zijn.

De kleinsma gelden 1,3 mlj. Moet worden besteed aan de kinderen in armoede. Helaas besteed de gemeente maar 2/3 hiervan aan de kinderen de rest verdwijnt in een algemeen fonds.

Aan het woord de VVD:

Volgens VVD zijn we financieel nog steeds gezond. Zeker in vergelijk met andere gemeente.

Ze vinden sport erg belangrijk en kijken uit naar de voorstellen van het college.

De vraag van zowel LST als SP vinden het dan vreemd dat er niets op de begroting staat inzake sport. Als antwoord wordt gegeven dat het misschien anders kan bijvoorbeeld door gebruik van elkaars accommodaties. Dan zou er geld over moeten blijven en dat kan dan anders worden besteed.

Aan het woord Pv/dA:

Zij geven evenals SP aan dat een gelukkige en gezonde stad niet alleen voor de beter bedeelde mag zijn. Ze zien nog steeds een grote verdeeldheid in de stad zeker in het onderwijs. Helaas is het nog steeds zo dat de postcode een groot deel bepaald van je toekomst en dit moet anders.

Groene en veilige stad is erg belangrijk. Maar er moet nog veel gebeuren. Oa het zwerfaval is een doorn in het oog. Hier wordt nog steeds niets aan gedaan.

Cultureel staan we goed op de kaart. De musea staan goed bekend alleen onze eigen inwoners kunnen hier niet altijd van genieten. Zij gaan een voorstel in dienen om voor een groep inwoners 1x per maand gratis toegang.

De verhuur van kamers en woningen wordt op dit moment voor een groot deel beheerd door investeerders die woningen kopen en tegen hoge huren weg zetten. Is het college bereid hier iets mee te doen zoals in andere steden al gebeurt.

Aan het woord CDA:

De leefbaarheid in de stad wordt beter en ze zien dan ook met deze begroting een duidelijke verbetering.

Zorgen maken ze zich over de druk bij de middenklasse. Deze krijgen het steeds moeilijker. Zij kunnen door de hoge druk niets meer betekenen om wat extra te doen voor wijk of sportclub.

Het wijk wethouderschap zou beter moeten gaan. Een voorstel is om minimaal 4 keer per jaar de wijk te bezoeken.

Aan het woord 50+

Blij met het integrale ouderen plan. Wel maken ook zij zich grote zorgen over de oplopende schulden.

Wonen van sub groepen zoals 65+ is niet in beeld terwijl deze groep snel groter word.

De energietransitie zal moeten worden betaald helaas is hier niets duidelijk over

De veiligheid is in het geding straatroof word meer helaas is de motie hiervoor van 50+ niet aangenomen

De cityring is ook nog steeds niet veilig de proeven zijn bijna klaar maar wij hebben er nog steeds niets over gehoord hoe nu verder.

Hufterig gedrag wordt aangepakt. Dit is wel opgenomen en nu zal er wel iets gaan gebeuren met zwerfafval.

Eenzaamheid is een probleem. Veel nemen een hond om dit op te vullen, echter is oa door de hele hoge belasting vaak moeilijk te doen voor deze mensen. 50+ gaat hier en voorstel voor indienen.

Aan het woord LT:

Zij wil bij de initiatieven de mensen er beter bij betrekken.

Om het huishoudboekje op te stellen moet er meer overleg komen met bewoners en ondernemers. Zoals dit in vele andere steden reeds gebeurt.

LT heeft een enquête gehouden. Er zijn 450 mensen die dit hebben ingevuld en daar bleek uit dat meer dan 50% wel bereid is meer belasting te betalen, mits dit dan ook gebruikt word voor bijvoorbeeld de openbare plekken veiliger te maken.

De ruilwinkels zijn een belangrijke sociale gebeurtenis. Helaas zijn de vele vrijwilligers rond deze winkels erg onzeker over de verdere subsidie.

Aan het woord is OT:

Ze begint met een filmpje:

Al jaren roepen zij op om de inwoners beter te informeren over wat er nu met het geld gebeurt.

Aan het woord Groep Jansen:

De huisvesting is slecht in Tilburg. Zeker voor studenten. Er slapen nu studenten in tenten. De gemeente besteed miljoenen aan citymarketing iets wat niet werkt het is meer sjittiemarketing.