} Langer ouderschapsverlof voor partner. - Voor Tilburg

Langer ouderschapsverlof voor partner

Langer ouderschapsverlof voor partner

Langer ouderschapsverlof voor partner

Ouderschapsverlof voor papa's?

Het Europees Parlement heeft deze week definitief ingestemd met EU-wetgeving waarin de partner recht heeft op minimaal tien dagen kraamverlof na de bevalling van zijn of haar vrouw. Werkgevers moeten over die periode minstens het loon betalen dat wordt uitgekeerd bij ziekte.
In Nederland is dit jaar het volledig betaald ouderschapsverlof voor de partner al verhoogd van twee naar vijf dagen.

Per 1 juli 2020 kunnen partners in Nederland tot vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Werkgevers moeten over die periode minstens 70 procent van het loon betalen, het bedrag dat uitgekeerd wordt bij ziekte.
Ook kunnen de kersverse ouders vier maanden ouderschapsverlof opnemen waarvan ze de helft van de tijd zelf moeten betalen. In Nederland kan onbetaald ouderschapsverlof worden opgenomen voor een kind tot 8 jaar (maximaal 26 keer de gewerkte uren per week).

Minister Koolmees van Sociale Zaken laat weten dat hij een goede regeling van zorg en werk erg belangrijk vindt. ,,We voldoen deels al ruimschoots aan de nieuwe regels, deels nog niet. Een van de onderdelen die we aan het uitwerken zijn, is bij wie de rekening voor betaald ouderschapsverlof moet landen. Het kost geld en dat moeten we op de begroting zien te vinden.’’ De minister benadrukte wel dat hij nog een paar jaar de tijd heeft om de regels hier aan te passen. Aan het einde van dit jaar wordt de voorlopige stand van zaken voor de nieuwe Nederlandse wetgeving zichtbaar.