} Onze 013 Speerpunten - Voor Tilburg

Onze 013 Speerpunten

Onze 013 Speerpunten

013 Speerpunten

Waar ligt onze focus? Lees in ons Verkiezingsprogramma hoe we dit willen gaan aanpakken. Voor Tilburg in 013 hoofdlijnen:

 1. Verkeersveiligheid - Wegwerkzaamheden zijn een doorn in het oog in Tilburg. Zowel ondernemers als weggebruikers ervaren hier veel last van. Stem deze op elkaar af waardoor de weggebruiker de minste hinder ondervindt. Ten tweede: de veelbesproken Cityring. Maak een goed plan, niet alleen maar anticiperen. Het heeft al genoeg geld gekost. Niet te vergeten de Ringbaan Zuid, de kruispunten móeten veiliger en de snelheid terug naar 50km/u.
 2. Tilburg is een stad voor iedereen! - Ongeacht afkomst, geaardheid of geloof. Zorg voor een zichtbare verbinding tussen gemeente en inwoners. Samen staan we sterk!
 3. Sport - Maak buiten sporten, in groepsverband, gratis voor iedereen. Door alle beperkingen is bewegen, contact maken en buiten zijn voor iedereen ontzettend belangrijk.
 4. Armoedeverzachting - De afgelopen jaren hebben we vaak bewezen dat je zowel gezinnen met als zonder kinderen veel sneller kunt laten deelnemen aan de samenleving. Creëer een win-winsituatie. Focus niet op hulpverleners-systemen maar op echt maatwerk en zelfredzaamheid.
 5. Horeca - Tilburg is terecht trots op haar dwaalgebieden, maar vergeet de focus op de gevestigde orde niet. Zij hebben immers de stad mee gebouwd. Tevens pleiten we voor meer horeca in de Reeshof. Jong en oud wachten al jaren op locaties waar zij samen kunnen komen in hun vrije tijd. Het huidige aanbod is te laag.
 6. Kunst en Cultuur - Er is veel verborgen talent in Tilburg. Geef jongeren een podium waar ze hun netwerk kunnen vergroten en kunnen ontwikkelen. Onze jongerenwerkers staan te popelen om dit aan te pakken!
 7. Wijken en Dorpen - Wij vinden het belangrijk om het monumentale en culturele karakter van oude stad- en dorpswijken te bewaren en in contact te blijven met wijk- en dorpsraden. Wij staan voor gezamenlijke besluitvorming met inspraak van de inwoners en/of ondernemers.
 8. Jeugdzorg & WMO - Onze zorgmedewerkers zijn enorm belangrijk. Vaak lopen zij vast in vastgeroeste systemen bedacht vanachter een bureau. Helaas is maatwerk dan vaak niet mogelijk terwijl dit prioriteit nummer één zou moeten zijn. Geld wat beschikbaar wordt gesteld moet gaan naar mensen met een hulpvraag en niet naar de zorginstelling.
 9. Huisvesting - De woningnood in Tilburg is hoog. Studenten kunnen zich hier niet vestigen, starters en gescheiden gezinnen hebben geen perspectief op de toekomst. Wij willen samen met de woningbouw, gemeente Tilburg en projectontwikkelaars werken aan meer woonruimte voor iedereen.
 10. Veiligheid - De criminaliteit in de Reeshof is groot. De oplossing ligt niet bij het straffen van de jongeren, maar bij het bieden van een passende locatie. Daarnaast strijden wij tegen straatintimidatie. Iedereen moet zich overal veilig voelen.
 11. Groen & Verduurzaming - Niet alleen openbare parken verdienen de aandacht, maar ook (voor)tuinen en vuil op straat. Lokale initiatieven zijn de oplossing! Nieuwe (bouw)projecten zijn nodig, maar niet altijd ten koste van onze natuur.
 12. Eerlijk bestuur - Veel begrotingen worden met vele miljoenen overschreden. Hoe zouden we dit beter kunnen doen, waarom wordt hier niemand verantwoordelijk voor gehouden en hoe kunnen we dat geld anders besteden? Daarnaast zijn wij tegen hufterigheid in het bestuur en college. Wethouders moeten hun termijn volmaken, verantwoording afleggen voor het niet halen van een begroting (het blijft immers uw geld) en niet tussentijds vertrekken.
 13. Dienstverlening & Toegankelijkheid - Er zijn nog te veel inwoners en hulpverleners die vastlopen in systemen. Vergroot de maatschappelijke betrokkenheid en maatwerk niet alleen op papier, maar breng ze in de praktijk! Investeer meer in lokale initiatieven. Zij hebben vaker een groter bereik en zijn toegankelijker dan de gemeente.

Voor Tilburg, Wij Zijn Er!
image.title